Projektování elektro

Provádíme projektování elektro v následujících oblastech:

 • Projektování všech stupňů stavebních projektů – oblast elektro, dle vyhlašky 62/2013Sb.
 • Projektovaní přípojek k distribuční soustavě a kabelových tras
 • Projektovaní systémů měření a regulace
 • Projektování systémů přenosů dat v průmyslu
 • Projektování systémů pro řízení osvětlení
 • Projektování silových elektroinstalací
 • Projektování hromosvodů a výpočty rizik dle ČSN EN 62305
 • Projektování přepěťových ochran a filtrů
 • Projektování datové kabeláže LAN a optických sítí
 • Projektování záložních systémů napájení
 • Projektování slaboproudých rozvodů EZS (PZTS), EPS, CCTV, ev. rozhlas, ACS
 • Provádění autorizovaného stavebniho dozoru