Osvědčení a certifikáty

Osvědčení o autorizaci ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků)

 • Autorizace pro oblast: technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení
 • Autorizace pro oblast: technologická zařízení staveb

 

Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení  vydané TiČR (Technická inspekce České republiky)

 • v rozsahu E1A  – zařízení bez omezení napětí  střídavého nebo stejnosměrného, včetně hromosvodů
 • v rozsahu E1B – zařízení bez omezení napětí  střídavého nebo stejnosměrného, včetně hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení  vydané TiČR (Technická inspekce České republiky)

 • v rozsahu E1A  – zařízení bez omezení napětí  střídavého nebo stejnosměrného, včetně hromosvodů
 • v rozsahu E1B – zařízení bez omezení napětí  střídavého nebo stejnosměrného, včetně hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení  ve vojenských objektech vydané MoČR (Ministerstvo obrany České republiky)

 • v rozsahu E1A  – zařízení bez omezení napětí  střídavého nebo stejnosměrného, včetně hromosvodů
 • v rozsahu E1B – zařízení bez omezení napětí  střídavého nebo stejnosměrného, včetně hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Živnostenské oprávnění v rozsahu:

 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Projektování elektrických zařízení
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • Testování, měření, analýzy a kontroly