Lhůty revizí

Lhůty revizí můžeme rozdělit dle typu zařízení nebo elektroinstalace na následující části:

  • Lhůty revizí elektroinstalací
  • Lhůty revizí hromosvodů
  • Lhůty revizí spotřebičů
  • Lhůty revizí strojů
  • Lhůty revizí elektroinstalací s nebezpečím výbuchu
  • Lhůty revizí zdravotnických instalací

 

Lhůty revizí elektroinstalací

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení (elektroinstalace) dle ČSN 33 1500

Základní doba pravidelné revize budovy je 5let, pokud není stanoveno v níže uvedené tabulce jinak.

Druh prostředí Lhůta revize

(v rocích)

Orientační přiřazení

dle ČSN 33 2000-5-51

základní 5 AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní
normální 5 AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní
studené 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
horké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
vlhké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
mokré 1 AD2 až AD8, AF4
se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
s extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8, AF4
prašné s prachem nehořlavým 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
s otřesy 2 AG2, AG3, BE2, BE3 s biologickými škůdci
3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2, AG3, BE2, BE3
pasivní s nebezpečím výbuchu 2 AG2, AG3, BE2, BE3 – nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu
venkovní 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5  + ostatní vlivy podle místní situace
pod přístřeškem 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

 

Druh prostoru

dle rizika ohrožení osob

Lhůta revize

(v rocích)

Orientační přiřazení

dle ČSN 33 2000-5-51

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 BD3, BD4
zděné obytné a kancelářské budovy 5 BD1 – nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3 BD4, BA2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 2 CA2 – nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5

 

Lhůty revizí hromosvodů

lhůty dle normy ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem

(pro instalace od roku 2007)

 

Hladina ochrany Maximální interval mezi revizemi LPS
Vizuální kontrola

(v rocích)

Úplná revize

(v rocích)

Kritické systémy úplná revize

(v rocích)

I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1
Poznámka:  Systém ochrany před bles­kem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.

Povolené odchylky od ročních termínů revizí by měly být provedeny na cyklus 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.

Poznámka: Platí pro LPS, které jsou instalovány dle požadavků ČSN EN 62305-1 až -4.

 

Pro instalace do roku 2007 lze provádět revize dle normy ČSN 33 1500 a ČSN 34 1390

Lhůty dle ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny Lhůta revize

(v rocích)

Poznámka
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2 Platí pro hromosvody montované dle ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

(Tato norma byla zrušena 1. 2. 2009.)

ostatní 5

 

Lhůty revizí spotřebičů

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

Skupina A: Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli

Skupina B: Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)

Skupina C: Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Skupina D: Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové

kavárny atp.)

Skupina E: Spotřebiče používané při administrativní činnosti

 

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2
Skupina  elektrických

spotřebičů

Nepřipevněné spotřebiče a nářadí

držené v ruce

Ostatní nepřipevněné

spotřebiče

A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B Třídy I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
Třídy II a III 1x za 6 měsíců
C Třídy I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Třídy I

Třídy II a III

1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E Třídy I

Třídy II a III

1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců